Vol. 6

Legile-coperta-1-web-scaled
Shadow

”Şi am găsit femeia mai amară decât moartea, pentru că ea este o cursă, inima ei este un laţ şi mâinile ei sunt cătuşe. Cel ce este bun înaintea lui Dumnezeu scapă, iar păcătosul este prins.”

”Inel de aur în râtul porcului, aşa este femeia frumoasă şi fără minte.” (Pildele lui Solomon)

”Ca pecete pe sânul tău mă poartă, poartă-mă pe mâna ta ca pe o brăţară! Că iubirea ca moartea e de tare şi ca iadul de grozavă este gelozia. Săgeţile ei sunt săgeţi de foc şi flacăra ei ca fulgerul din cer.” (Cântarea Cântărilor)

Toate acestea îmi indicau o teamă profundă a bărbatului față de femeie, pe care o urgisise și o împilase însuși Domnul Dumnezeu încă de la facerea lumii, pentru că îndrăznise să gândească că cele spuse de Elohim nu erau adevărate, după cum spusese și ”șarpele”, și că ”socotind că rodul pomului este bun de mâncat şi plăcut ochilor la vedere şi vrednic de dorit, pentru că dă ştiinţă, a luat din el şi a mâncat şi a dat bărbatului său şi a mâncat şi el.” Rezultatul pentru oameni din această ”încălcare” a interdicției ”divine” a fost că ”li s-au deschis ochii la amândoi şi au cunoscut că erau goi, şi au cusut frunze de smochin şi şi-au făcut acoperăminte.” deci au ieșit din zona de naivitate și prostie care le fusese destinată ca să poată sluji interesele Domnului Dumnezeu (Şi a luat Domnul Dumnezeu pe omul pe care-l făcuse şi l-a pus în grădina cea din Eden, ca s-o lucreze şi s-o păzească.), devenind în urma acestui act, după spusele aceluiași Creator ”unul dintre Noi, cunoscând binele şi răul.”

Și oamenii, din ceea ce li se pregătise de către ”bunul Dumnezeu”, deveniseră acum o amenințare, (Şi acum nu cumva să-şi întindă mâna şi să ia roade din pomul vieţii, să mănânce şi să trăiască în veci!…”) ceea ce a obligat pe Elohim la măsuri urgente și drastice. (Şi izgonind pe Adam, l-a aşezat în preajma grădinii celei din Eden şi a pus heruvimi şi sabie de flacără vâlvâitoare, să păzească drumul către pomul vieţii.).

Deci mie ”murdărirea” femeii, prin actul sexual care apărea în orice altă circumstanță în care nu era realizat cu ”primul”, era în mod evident mai mult un pretext pentru a pune în mișcare o ”judecată” deja realizată cu mult timp înainte și care o condamnase deja ca fiind vinovată pentru complet altceva decât subiectul în discuție, și anume ”încălcarea interdicției divine”. De ce anume trebuiau oamenii să respecte această interdicție îmi era clar, pentru că rezultatul era în mod evident unul neașteptat pentru ceea ce li se pregătise de aceeași ”minunată” divinitate, adică munca în interesul Creatorului. Nu îmi era clar de cine ar fi trebuit să păzească oamenii Edenul și cu ce mijloace, dar în mod clar, în urma ”deșteptării” lor, nimic din ce le pregătise Domnul Dumnezeu nu a mai putut fi pus în practică, dimpotrivă, oamenii au devenit o mare amenințare pentru cel ce se intitula Creatorul lor.

Și astfel femeia trebuia pedepsită pentru că scosese specia umană din registrul ”muncii și pazei” pe care îl pregătise Domnul Dumnezeu, rămânând o amenințare continuă și la adresa creatorilor cât și la adresa bărbatului, care în mod evident este terorizat de forțele pe care aceasta le pune în mișcare în el, legate de toată această zonă numită ”sexualitate” și ”iubire”.