Vol. 7

Screenshot-at-2023-06-19-18-23-49
Shadow

„Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi Lui slavă, că a venit ceasul judecăţii Lui, şi vă închinaţi Celui ce a făcut cerul şi pământul şi marea şi izvoarele apelor.”

− Da, sfânta frică de Domnul! Închinați-vă în fața Puterii! Cam acestea sunt singurele repere ale oricărei relații cu Domnul Dumnezeu. Și tot timpul suntem în ceasul judecății…

− Da, am spus cumpănind atent cuvintele. Acestea sunt reperele Cuvântului și Adevărului Domnului Dumnezeu… Iar eu sunt brațul înarmat care trebuie să impună oricui aceste repere… Sau mai bine zis am fost….

− Știm, reverberă cu putere vocea heruvimului. Dar mai este și alt Adevăr și o altă Lege care trebuie împlinite și noi suntem cei care trebuie să le impună și să le asigure funcționarea.

− Despre ce alt Adevăr e vorba?

− Acest Adevăr, pe care de fapt oricine îl simte și îl înțelege atunci când ochii i se deschid spre lume este aici spus fără de ascunziș, pustiind orice încercare de tăgadă. Această imagine ne arăta că, așa cum este evident pentru oricine, povestea cu iubirea este doar o simplă tehnică de adormire a conștiințelor și de domolire a fricilor celor mai slabi, care se pot speria și revolta, care sunt mâncați de cei mai puternici. Pentru că este clar că, dacă exista un sens al acestei Lumi, așa cum a fost ea creată, acesta nu este nimic altceva decât HRANA. Hrana pe care cei mai slabi o furnizează, prin ei înșiși, celor mai puternici, și care sunt la rândul lor hrană pentru alții, mai puternici decât ei. Și acest ciclu al devorării merge până sus, la prima și ultima instanță a Universului, care este denumită aici Absolutul, Cel de la care purced toate și în care la un moment dat se întorc toate.